משלוחים

תנאי משלוחים

אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על ידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי הענין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד המפרסם ו/או החברה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.

ארון נעליים דגם פיזה 7 קומות – ₪150  (כל הארץ)

ארון נעליים דגם פיזה 9 קומות – ₪150 (כל הארץ) 

ארון נעליים דגם פיזה פרסטיג' המחיר כולל הובלה והרכבה לרוב חלקי הארץ (אילת והצפון הרחוק בתוספת ₪500)

ארון נעליים דגם פיזה פרסטיג' לייטהמחיר כולל הובלה והרכבה לרוב חלקי הארץ (אילת והצפון הרחוק בתוספת ₪500)

 

מחירון המשלוחים תקף אך ורק לגבי המוצרים המפורסמים למכירה באתר, וההובלה והרכבה בחינם רק לגבי הדגמים אשר לגביהם מצוין הביטוי "כולל הובלה והרכבה" בעמוד הרכישה/סל הקניות.

כל המשלוחים ישלחו למשלוח לכתובת אשר בשטחי מדינת ישראל בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המשלוחים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

החברה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים מהמפרסמים כתוצאה מכל סיבה שהיא, לרבות אירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 

מימוש המשלוחים כפוף לכל הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר

כל פעולה של רכישה באתר מהווה קבלה והסכמה של תנאי משלוחים אלו.